مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:ساعدی
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

من در عراق در دانشگاه علوم پزشکی درس می خواندم(سال1990م ) و بعد به ایران آمدم و در حوزه علمیه قم تحصیل کردم، و طی نه سال بهترین معدل را کسب کردم و چند تقدیرنامه به خاطر موفقیت دریافت کردم و اکنون ده سال است که تحقیق می نمایم. در جشنواره شیخ طوسی شرکت کردم و جوایزی از آنجا دریافت نمودم که یکی از کتابهای تحقیق بنده به عنوان کتاب سال تقریب انتخاب شد" کتاب تحریر المجله".
یک مدت طولانی در زمینه ارزیابی علمی کار کردم، و بعضی از ابحاث آیات عظام : غروی تبریزی، محمد اسحاق فیاضی، و آیت الله مروجی قزوینی، از طرف من زیر بررسی فقهی و رجالی قرار گرفته است. الان به ادامه تحصیل برای دریافت مدرک فوق لیسانس اقدام نموده ام. هم اکنون در حال تالیف دو کتاب فقهی هستم.